Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$17,970.46
-4.80%
Ethereum (ETH)
$530.96
-10.29%
XRP (XRP)
$0.57
-13.73%
Litecoin (LTC)
$77.76
-11.27%

ANALYSIS